محتوای تولید شده توسط کاربر چیست؟ چرا باید حرف مردم را...

وقتی در دوره‌های آموزشی به موضوع محتوای تولید شده توسط کاربر (UGC) می‌رسیم، از شرکت‌کنندگان می‌خواهم ضرب‌المثل زیر را حدس بزنند.همان‌طور که به‌درستی حدس...

۷ گام برای تدوین استراتژی بازاریابی محتوایی در شرایط بحران

هنگام بحران همه‌چیز در کسب‌وکار به یک‌باره تغییر می‌کند. یکی از بهترین تصمیم‌ها برای رویارویی با بحران‌های مختلف، داشتن استراتژی بازاریابی محتوایی کوتاه مدت...